ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 21.02.2014 H TRIXIE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εχει   υποπέσει   στην   αντίληψη   μας   ότι   κάποια   από   τα   προϊόντα   μας   διατίθενται   από παράλληλο    ανεπίσημο    κανάλι    στην    Ελληνική    Αγορά.    Αυτές    οι    πωλήσεις    δεν υποστηρίζονται    από    την    εταιρία    μας   TRIXIE    HIEMTIERBEDARF    GmbH    &    Co.    KG.. Επίσης   όποιες   φήμες   κυκλοφορούν   για   την   αλλαγή   αντιπροσώπευσης   στην   Ελληνική αγορά είναι εντελώς αναληθείς. Θα   θέλαμε   να   πληροφορήσουμε   τον   ελληνικό   κλάδο   ειδών   κατοικιδίων   ζώων   ότι   ο αποκλειστικός   διανομέας/αντιπρόσωπος   και   συνεργάτης   μας   στην   Ελλάδα   είναι   η MILANN   HELLAS   Ltd..      Λόγω   του   γεγονότος   ότι   έχουμε   μια   πολύ   καλή   συνεργασία   δεν έχουμε   καμία   πρόθεση   να   αλλάξουμε   ή   να   προσθέσουμε   άλλο   κανάλι   ή   συνεργάτη στην Ελληνική Αγορά του ‘pet’. Για   το   λόγο   αυτό   προτείνουμε   να   απευθύνεσθε   για   οποιεσδήποτε   πληροφορίες   ή αγορές        προϊόντων    TRIXIE    στην    MILANN    HELLAS    έτσι    ώστε    να    έχετε    άμεση εξυπηρέτηση   και   για   να   μπορούμε   και   εμείς   στην   TRIXIE   να   υποστηρίζουμε   πλήρως τις αγορές σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Με φιλικούς χαιρετισμούς TRIXIE HIEMTIERBEDARF GmbH & Co. KG Boy Tadsen Διευθυντής Εξαγωγών
TRIXIE HELLAS E.E.
f
© TRIXIE HELLAS EE 2018        τ: 210 6025 538           email: sales@trixiehellas.gr
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 21.02.2014 TRIXIE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εχει υποπέσει στην αντίληψη μας ότι κάποια από τα προϊόντα μας διατίθενται από παράλληλο ανεπίσημο κανάλι στην Ελληνική Αγορά. Αυτές οι πωλήσεις δεν υποστηρίζονται από την εταιρία μας TRIXIE HIEMTIERBEDARF GmbH & Co. KG.. Επίσης όποιες φήμες κυκλοφορούν για την αλλαγή αντιπροσώπευσης στην Ελληνική αγορά είναι εντελώς αναληθείς. Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τον ελληνικό κλάδο ειδών κατοικιδίων ζώων ότι ο αποκλειστικός διανομέας/αντιπρόσωπος και συνεργάτης μας στην Ελλάδα είναι η MILANN HELLAS Ltd..  Λόγω του γεγονότος ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε άλλο κανάλι ή συνεργάτη στην Ελληνική Αγορά του ‘pet’. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να απευθύνεσθε για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή αγορές  προϊόντων TRIXIE στην MILANN HELLAS έτσι ώστε να έχετε άμεση εξυπηρέτηση και για να μπορούμε και εμείς στην TRIXIE να υποστηρίζουμε πλήρως τις αγορές σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Με φιλικούς χαιρετισμούς TRIXIE HIEMTIERBEDARF GmbH & Co. KG Boy Tadsen Διευθυντής Εξαγωγών
© TRIXIE HELLAS EE 2018 τ: 210 6025 538           email: sales@trixiehellas.gr
TRIXIE HELLAS E.E.
f
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 21.02.2014 TRIXIE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εχει υποπέσει στην αντίληψη μας ότι κάποια από τα προϊόντα μας διατίθενται από παράλληλο ανεπίσημο κανάλι στην Ελληνική Αγορά. Αυτές οι πωλήσεις δεν υποστηρίζονται από την εταιρία μας TRIXIE HIEMTIERBEDARF GmbH & Co. KG.. Επίσης όποιες φήμες κυκλοφορούν για την αλλαγή αντιπροσώπευσης στην Ελληνική αγορά είναι εντελώς αναληθείς. Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τον ελληνικό κλάδο ειδών κατοικιδίων ζώων ότι ο αποκλειστικός διανομέας/αντιπρόσωπος και συνεργάτης μας στην Ελλάδα είναι η MILANN HELLAS Ltd..  Λόγω του γεγονότος ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε άλλο κανάλι ή συνεργάτη στην Ελληνική Αγορά του ‘pet’. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να απευθύνεσθε για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή αγορές  προϊόντων TRIXIE στην MILANN HELLAS έτσι ώστε να έχετε άμεση εξυπηρέτηση και για να μπορούμε και εμείς στην TRIXIE να υποστηρίζουμε πλήρως τις αγορές σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Με φιλικούς χαιρετισμούς TRIXIE HIEMTIERBEDARF GmbH & Co. KG Boy Tadsen Διευθυντής Εξαγωγών
TRIXIE HELLAS E.E.
f